Inleiding

De Brainport-ambitie Next Generation en Next Step (opvolger van Brainport 2020) vormen de verbindende schakel voor dit raadsprogramma. Hierin komt de economische ontwikkeling van de stad samen met de voorzieningen die een belangrijke factor zijn voor het vestigingsklimaat en maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Ons vestigingsklimaat moet worden verstevigd op het gebied van onder andere sport en cultuur. De captains of industry maken zich samen met de partners uit stad en regio hier hard voor.
Het economisch programma richt zich in het kader van Brainport op het versterken van de Brainport speerpuntsectoren/clusters en het versterken van de economische basis van de stad. Daarbij blijven we werken aan een minder conjunctuurgevoelige economische groei, versterking van het vestigingsklimaat en een toename van werkgelegenheid. Hierbij willen we een zo groot mogelijk deel van de beroepsbevolking inschakelen (inclusieve maatschappij).