bedrag x €1.000

Stand per 01-01-2016

9.142

Inkomsten 2016

Voorfinanciering nadelen verhuur diverse vastgoedobjecten

1.260

Bestuursovereenkomst Zuid-Willemsvaart/Wilhelminakanaal

375

Amendement design

56

Uitgaven 2016

Investering openbare ruimte

-100

Overboeking naar reserve Maatschappelijk nut in ontwikkeling

-338

Kosten expeditie Eindhoven

-157

Camerabewaking de Hurk

-211

Realisatie ver/nieuwbouw VMBO Piuslaan

-4.905

Geluidmetingen Stratumseind

-4

Financiering kosten wethouders

-539

Inzet claim tekort projecten

-258

Resultaat grondbedrijf

-210

Stand per 31-12-2016

4.111

Begrote inkomsten 2017 e.v.

Arbeidsvoorwaarden pb 2017

500

Resultaat grondbedrijf

2405

Begrote uitgaven 2017 e.v.

Geluidmetingen Stratumseind

-3

Armoedebeleid

-278

Financiering kosten wethouders

-763

Inzet claim tekort projecten

-122

Expeditie Eindhoven

-793

Arbeidsvoorwaarden pb 2017

-500

Resultaat grondbedrijf

-2156

Geoormerkte/nog niet begrote uitgaven

Investering openbare ruimte

-50

Bestuursovereenkomst Zuid-Willemsvaart/Wilhelminakanaal

-375

Garantie breedbandnetwerk

-275

Welzijnsvoorzieningen Meerhoven

-1.556

Kosten expeditie Eindhoven

-50

Amendement design

-56

Resultaat grondbedrijf

-39

Totaal

-