Inleiding

Tot de 'top van de piramide' behoren voorzieningen als beschermd wonen, trajecten voor dak- en thuislozen en jeugdverblijf. Jeugdverblijf betreft dan zowel lichtere vormen als pleegzorg en gezinshuizen, maar ook gesloten jeugdzorg en intramurale geestelijke gezondheidszorg.
Dergelijke voorzieningen worden alleen ingezet bij de meest complexe problematiek die langdurig van aard kan zijn.