Inleiding

Het Van Abbemuseum  is, als een van de meest vooraanstaande musea voor moderne en hedendaagse kunst in Nederland, een internationaal erkend topinstituut. Het museum schakelt tussen lokale betrokkenheid en internationale ambitie. Daardoor draagt het zowel bij aan een aantrekkelijk leefklimaat als ook aan een brede toppositionering van Eindhoven in de internationale kunstwereld. Het museum richt zich op een breed lokaal, nationaal en internationaal publiek. Het museum verzamelt en beheert een internationale topcollectie, doet onderzoek, produceert tentoonstellingen met werk van derden en van de eigen collectie binnen en buiten de muren van het museum en ontwikkelt kunstgerelateerde projecten met partners uit kunstcultuur, bedrijfsleven, educatie en gezondheidszorg.


Een meerderheid van de fracties gaf in december aan om nu niet voor de verzelfstandiging van het Van Abbemuseum te kiezen. Op 13 december 2016 is besloten om voor de zomervakantie van 2017 het nieuwe beleidsplan van het museum te bespreken, inclusief een advies van de SCE.