Inleiding

Eindhoven wordt wereldwijd erkend om haar kwaliteit op het gebied van design en technologie. We willen deze kracht benutten, versterken en in de stad verankeren. Met de investering vanuit het Rijk op Design verzilveren we deze kracht. Wij willen design (-thinking), de kracht van technologie en ICT (zoals open data en snelle verbindingen) inzetten als instrumenten om in co-creatie met de eindgebruiker, producten en (maatschappelijke) diensten te ontwikkelen waaraan echt behoefte is. Hiermee willen we aan de ene kant een impuls geven aan innovatie en economische ontwikkeling, maar bovenal aan de ontwikkeling van mensgerichte innovatieve oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken zowel met gemeentelijke als externe partners. Bijvoorbeeld het slim omgaan met energie, verkeersstromen, openbare ruimte en het slimmer en beter organiseren van zorg, veiligheid, educatie en cultuur: Eindhoven als een ‘smart city’.