Inleiding

In ons economisch- en arbeidsmarktbeleid zetten we in op groei van de economie en werkgelegenheid(sprojecten)die zo veel mogelijk tot duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt leiden. De vraag van de ondernemer staat daarbij centraal zonder daarbij het belang van de werkzoekende uit het oog te verliezen. We zetten daarbij in op de groei van het aantal banen, en werken continu aan een reductie van het aantal werklozen, een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, de versterking van het vestigingsklimaat en effectieve werkgeversdienstverlening en op specifieke doelgroepen met een afstand op de arbeidsmarkt (jongeren, ouderen, statushouders, etc.). Het gaat daarbij om een regionale insteek en maatwerk, ook als het gaat om scholing en opleiding. In het regionaal werkbedrijf zetten werkgevers, werknemers (bonden), 14 gemeenten, vier SW-bedrijven en onderwijsinstellingen in op een betere aansluiting en match op de arbeidsmarkt. En geven zij invulling aan de landelijke afspraken tussen de sociale partners over garantiebanen (mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt). Onze arbeidsmarktstrategie is daarbij gericht op het aantrekken en behouden van  internationaal vernieuwingstalent (kenniswerkers), het verlagen van drempels voor starters en ZZP’ers en het bieden van perspectief aan de onderkant van de arbeidsmarkt onder andere door via het Programma Sociaal ondernemen, en daarbij extra in te zetten op het inrichten van sociale ondernemingen en ondernemers te bewegen socialer te ondernemen. En versterken we ons vestigings- en arbeidsmarktklimaat door prioriteit te geven aan goede onderwijsvoorzieningen en beroepsgericht onderwijs dat aansluit op de marktvraag.