Inleiding

Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor de stad, omdat ze bijdragen aan het welzijn en de welvaart in Eindhoven. Culturele voorzieningen maken Eindhoven een aantrekkelijke stad om te wonen, te bezoeken, te werken en te verblijven. Ook krijgen mensen de kans om zich te ontwikkelen, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. In 2016 heeft stichting Cultuur Eindhoven (SCE) de subsidierelatie van de gemeente overgenomen. 2016 is een transitiejaar geweest waarin de instellingen via SCE nog op basis van de gemeentelijke regelingen subsidie hebben ontvangen. In 2016 zijn de nieuwe subsidie Regelingen van SCE geïntroduceerd, op basis waarvan de instellingen hun aanvragen voor 2017 hebben gebaseerd. De Cultuurraad van SCE heeft deze aanvragen voor 2017 beoordeeld en van advies voorzien aan de directeur/bestuurder van SCE. Deze heeft in 2016 de subsidiebesluiten voor 2017 genomen. Inmiddels is ook de Plusregeling en SnelgeldFonds 2017 openbaar gemaakt.