Inleiding

In Eindhoven voltrekt zich onder de naam WIJeindhoven een transformatie van het sociaal domein van een aanbod-gecentreerd en versnipperd stelsel, naar een integrale aanpak. Hierbij ligt de regie bij inwoners - ook wanneer deze zich in een kwetsbare positie bevinden.

In onze P&C-documenten geven we aan deze transformatie invulling via 2 raadsprogramma's. Raadsprogramma 1 heeft betrekking op de sociale basis (aanbod waar inwoners zonder tussenkomst van een professional ontmoeting, ontwikkeling of ondersteuning kunnen vinden), Raadsprogramma 2 op sociale ondersteuning.

Het programma Sociale Voorzieningen betreft alle voorzieningen in de eerste en tweede lijn. Dus enerzijds de wijkteams en anderzijds voorzieningen als specialistische begeleiding, langdurige intensieve begeleiding en taken in de specialistische front-office. Het gaat hierbij over de nieuwe verantwoordelijkheden (Jeugdzorg, AWBZ/Wmo, Participatiewet) en een deel van de bestaande tweedelijns voorzieningen. We streven ernaar in de toekomst de tweede lijn korter, doelgerichter, minder versnipperd en meer vraaggestuurd in te richten.