De heer J.A. Jorritsma (VVD)

Burgemeester

Burgemeester

(sinds 13 september 2016, daarvoor was de heer R. van Gijzel burgemeester)

Integrale veiligheid, representatie, internationale betrekkingen en acquisitie, externe betrekkingen, bestuursondersteuning

De heer ir. G.C.S.M. Depla (PvdA)

Wethouder

Wethouder van werk, economie en beroepsonderwijs

Economie, werk en inkomen (incl. decentralisatie participatiewet), beroepsonderwijs, inkoop en aanbesteding, Spoorzone, BIC, mondiale bewustwording voor zover betrekking hebbend op het verbinden van het beleid mondiale bewustwording aan het economische beleid van Eindhoven

De heer drs. W. Seuren (D66)

Wethouder

Wethouder van ruimtelijke ordening en financiën

Ruimtelijke ordening, financiën (inclusief MIP), minder regels, stedelijke ontwikkeling strategisch, Eindhoven Noordwest (inclusief Eindhoven Airport), regionale samenwerking

De heer mr. J.J. Wedemeijer (SP)

Wethouder

Wethouder van actieve stad, diversiteit en vergunningen
(sinds 31 mei 2016, daarvoor was mevrouw B.G.M.W. van Kaathoven wethouder)

Sport, studentenstad, city marketing, evenementen en toerisme, binnenstad, detailhandel, markten, Stratumseind 2.0, vergunningen, diversiteit, communicatie, mondiale bewustwording en de Sustainable Development Goals van de VN (Global Goals), fairtrade en de jumelage met Bayeux.

Mevrouw drs. M.-A. Schreurs (D66)

Wethouder

Wethouder van innovatie en design, duurzaamheid en cultuur

Innovatie en design, cultuur, monumenten en archeologie, duurzaamheid en milieu, groen, water en licht, roadmap Educatie, bedrijfsvoering en P&O, NRE-terrein en Mariënhage, Alderstafel

Mevrouw drs. R.J.A. Richters (Groen Links)

Wethouder

Wethouder van zorg, welzijn en armoedebestrijding
(sinds 10 mei 2016, daarvoor was mevrouw drs. H.T.M. Scholten wethouder)

WIJeindhoven, zorg en welzijn (incl. decentralisatie AWBZ), armoedebeleid, dierenwelzijn, ombudsfunctie, bezwaar en beroep

De heer Y. Torunoglu MA (PvdA)

Wethouder

Wethouder van wonen, wijken en burgerparticipatie

Wonen en wijken, burgerparticipatie, onderhoud openbare ruimte, grond en vastgoed, handhaving, dienstverlening, Meerhoven en VDMA-terrein, AVA Muziekgebouw

Mevrouw ing. J.A. Visscher (SP)

Wethouder

Wethouder van jeugd, onderwijs en verkeer & vervoer

Jeugd (incl. decentralisatie jeugdwet), onderwijs, passend onderwijs, onderwijshuisvesting, VVE en spilontwikkeling, verkeer en vervoer en mobiliteit

De heer dr. M.L. Wilke

Gemeentesecretaris

Interim-gemeentesecretaris
(vanaf 6 september 2016, daarvoor was mevrouw drs. P.M. Pistor gemeentesecretaris)