Omschrijving (bedragen * € 1.000)

baten/lasten

begroting 2016

realisatie 2016

verschil

RP 1 Sociale basis

- toevoeging aan reserve internationale school

lasten

             738-

           331-

            407

- onttrekking aan reserve internationale school

baten

             797

            797

              -  

RP 3 Economie, cultuur en sport

- toevoeging aan reserve aankoop kunstvoorwerpen

lasten

             232-

           232-

             -  

- toevoeging aan reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

lasten

             350-

           350-

              -  

- onttrekking aan reserve aankoop kunstvoorwerpen

baten

             232

            217

            15-

- onttrekking aan reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

baten

             350

            612

           262

RP 4 Openbare ruimte

- toevoeging aan reserve bodemsanering

lasten

             332-

           332-

              -  

- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP

lasten

             692-

           692-

              -  

- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP

baten

               91

              91

              -  

RP 5 Ruimtelijke inrichting

- toevoeging aan reserve maatschappelijk nut in ontwikkeling

lasten

             100-

           100-

              -  

- toevoeging aan reserve biomassacentrale Meerhoven

lasten

             205-

           205-

              -  

- toevoeging aan reserve biomassacentrale Strijp T

lasten

          1.110-

        1.110-

              -  

- onttrekking aan saldireserve specifiek; claim resultaat Grondbedrijf

baten

             210

            210

              -  

RP 6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

- toevoeging aan reserve burgerzaken

lasten

             447-

           447-

              -  

- onttrekking aan reserve burgerzaken

baten

             307

            307

              -  

- toevoeging aan reserve financieringsfonds MIP

lasten

          5.081-

        5.081-

              -  

- onttrekking aan reserve financieringsfonds MIP

baten

             500

            500

              -  

- toevoeging aan reserve voorbereidingskredieten

lasten

             500-

           500-

              -  

- toevoeging aan reserve maatschappelijk nut projecten

lasten

             111-

           111-

              -  

- toevoeging aan reserve egalisatie overhead projecten

lasten

             158-

           158-

              -  

- onttrekking aan saldireserve specifiek

baten

             797

            797

              -  

Totaal structurele toevoegingen en onttrekking aan reserves

         6.772-

        6.118-

           654