Begrotingssubsidies

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.
Omdat de meeste gesubsidieerde instellingen per 1 mei in het jaar volgend op het subsidiejaar verantwoording dienen af te leggen over de besteding van de subsidiegelden, is het qua tijdsplanning niet mogelijk om de subsidieverantwoording in de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Eindhoven op te nemen. Daarom wordt jaarlijks een integraal dossier opgesteld om u te informeren over de bevindingen ten aanzien van de door de instellingen afgelegde verantwoording.

Subsidieontvanger

CP

Subsidie 2015
(€)

Subsidie 2016
(€)

Ruimtelijke ordening:

Trefpunt Groen Eindhoven

4.2

106.000

108.000

Brabants Landschap

4.2

20.000

Architectuurcentrum Eindhoven

5.2

58.000

-

Sport en Recreatie:

Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven

52.000

52.000

Wonen Welzijn en Zorg:

COC-Eindhoven

1.1

43.000

43.645

Federatie overleg voor ouderenorganisaties

1.1

92.000

93.380

Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven

1.1

110.000

111.650

Stichting Bomanshof

1.1

200.000

203.000

Stichting OVAA

1.1

58.000

59.885

Stichting Vredesburo

1.1

24.000

24.360

Agog

1.2

5.000

5.075

Stichting Voedselbank

2.2

58.000

58.870

St. Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal

2.3

136.000

138.040

Stichting Vluchtelingen in de knel

2.3

511.000

518.665

Onderwijs en Jeugd:

Stichting De Jonge Onderzoeker

1.2

35.000

35.525

Gerlach-instituut

1.3

4.000

4.060

Dr. A.F. Philips Sterrenwacht

1.3

1.000

1.015

FNV, afdeling Eindhoven

1.3

6.000

6.090

Korein Kinderplein BV

1.3

1.516.000

1.538.740

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

1.3

146.000

148.190

Stichting Leergeld

1.3

32.000

32.480

Jeugdcultuurfonds Eindhoven

1.3

52.000

52.780

Stichting Zuidzorg

1.4

3.281.000

3.330.215

Internationale coördinatie:

Switch (voorheen COS Oost Brabant)

6.2

60.0004

60.900

Wereldwinkel Eindhoven

6.2

8.000

8.120

Vredesburo Eindhoven

6.2

8.000

8.120

Economische ontwikkeling:

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365)

3.1

1.057.000

1.057.000

Kunst, Cultuur en Design:

Federatie Eindhovense Carnaval

3.1

100.000

100.000

Stichting Intocht Sint Nicolaas

3.1

15.270

24.000

Stichting Lichtjesroute

3.1

83.000

76.000

Stichting 18 September

3.1

24.730

27.000

Stichting Fakkeltocht

3.1

2.000

2.000

Koningsdag

3.1

100.000

100.000

Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven

3.4

4.133.000

[1]0

Stichting Centrum voor de Kunsten Eindhoven

3.4

3.586.000

0

Capital D inzake Dutch Design Week

3.5

200.000

200.000

Capital D inzake Dutch Design Awards

3.5

200.000

200.000

Design Academy Eindhoven inzake Graduation Show

3.5

100.000

100.000

Niet verrekende gebouw gebonden kosten 2016

Naam instelling

Gebouw gebonden kosten[2]

Waarvan verrekend in huur[3]

Bijdrage gemeente[4]

Dr. A. Philips Sterrenwacht

4.889

0

4.889

Stichting Loket W Dynamo

659.192

190.317

468.875

Novadic: Dagopvang Kanaaldijk Noord 15c

109.210

157.930

-48.720

Muziekgebouw Eindhoven N.V.

2.524.971

1.741.950

783.021

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

1.164.427

237.785

926.642

Parktheater Eindhoven N.V.

3.092.177

591.945

2.500.232

Coöperatieve vereniging Natlab

877.772

214.584

663.188

1.Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw
2.De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3.De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten. De middelen welke vrijvallen vanuit de  onderhoudsvoorziening maken geen onderdeel uit van het overzicht.

[1]    De subsidies voor het CKE en de BE worden toegevoegd aan het subsidieplafond CultuurTotaal 2016.

[2] Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw
[3] De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
[4] De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.