Inleiding

Overhead is een term waarmee de activiteiten worden aangeduid die niet horen tot het primaire proces van een organisatie. Overheadkosten zijn bijvoorbeeld kosten van leidinggeven, van administratie, ICT, P&O, facilitaire zaken maar ook telecom, verzekeringen, repro en managementkosten. Het is een verzameling van grote en kleine posten, maar bij elkaar gaat het om een bedrag dat een belangrijk deel van de kostprijs uitmaakt. Het zijn tegelijkertijd noodzakelijke en onvermijdbare kosten. Zonder deze diensten kan een organisatie niet goed functioneren.