Inleiding

Sport wordt als middel ingezet om de gezondheid, sociale samenhang en (sport-) participatie van Eindhovenaren te bevorderen. Daarbij dient de topsport als inspiratiebron voor de jeugd. Daarmee levert de sport een bijdrage aan een vitale Eindhovense samenleving en versterkt het sportieve imago van de stad. Bewegen kan in de gehele stad waarbij de openbare ruimte uitnodigt tot bewegen. Het doel is om de sportparticipatie minimaal op peil te houden, waarbij het bevorderen van de sportparticipatie van Eindhovenaren met een functionele en sociale beperking speciale aandacht krijgt. Waar het kan gebruiken we nieuwe innovatie mogelijkheden in de dagelijkse praktijk, juist voor de breedtesport.