Inleiding

Het aanjagen van de economie in Brainport geven we vorm vanuit het strategisch kader dat is geformuleerd in Brainport 2020 en ‘Brainport Next Generation’, de herijking van de Brainportstrategie. Enerzijds richten we ons op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt door te zorgen voor economische groei waardoor banen ontstaan. Aan de vraagzijde zorgen we ervoor dat mensen worden ondersteund om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan. Dat doen we zowel aan de boven- als aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  Daarbij gaan we langs drie hoofdlijnen te werk. Allereerst stimuleren we bedrijvigheid en ondernemerschap, onder meer door in te zetten op acquisitie van nieuwe bedrijven en het bieden van een goede dienstverlening aan ondernemers. Daarnaast maken we ons er - samen met onze partners - sterk voor om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren waardoor de werkloosheid afneemt.  Het derde spoor gaat over citymarketing en het organiseren van evenementen die de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad vergoten. Dat laatste doen we in goede samenwerking met onze citymarketingorganisatie Eindhoven365.