Inleiding

Waar het in het programma Openbare ruimte gaat om de zorg voor het publieke domein van de stad door de gemeente, draait het in dit programma om de integrale ontwikkeling en de inrichting van de stad. De nadruk ligt op de ruimtelijke samenhang van het gebied, de gebouwde omgeving en haar functionaliteiten. In het coalitieakkoord “Expeditie Eindhoven” hebben we onze ambitie vastgelegd om via de Brainport-agenda een economisch vitale stad te zijn én een ongedeelde stad waar iedereen mee doet. Daarom wil Eindhoven een stad zijn met een aantrekkelijke en duurzame woon- en leefomgeving voor huidige en nieuwe bewoners. In de komende periode werken we daarnaast aan versterking van ons bruisende stadshart en aan de opgave in Brainport Park (Eindhoven Noordwest). Wij streven ernaar om meer ontwikkelingen mogelijk maken.