Inleiding

De participatiewet is sinds1 januari 2015 een feit. Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen - ook met een arbeidsbeperking - aan het werk krijgen. Om dit te realiseren zetten we in Eindhoven enerzijds in op het stimuleren en faciliteren van sociaal ondernemen (zorgen dat er arbeidsplaatsen zijn) en anderzijds op het helpen van mensen zonder werk om de benodigde competenties en motivatie te versterken én de juiste plek te vinden. Daarvoor hebben we een breed arsenaal aan instrumenten ingezet. Hieronder wordt een aantal instrumenten toegelicht.