Inleiding

Voor het oplossen van complexe sociale problemen zijn in een aantal gevallen specialistische trajecten in de tweede lijn nodig. Het gaat om ambulante ondersteuning of dagbehandeling in de vorm van arrangementen die beantwoorden aan de specifieke wensen en noden van de mensen die er een beroep op moeten doen.