Inleiding

Eindhoven is grenzeloos ambitieus, grenzeloos solidair en grenzeloos innovatief. Wonen is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Dat hebben we beschreven in onze woonvisie met daarin de vertaling naar drie speerpunten: het binden van talent (ambitieuze stad), stad van twee snelheden (solidaire stad) en innovatie in het wonen (innovatieve stad). Om de ambities waar te maken is het van belang dat de woningmarkt aantrekkelijke woonproducten biedt, goed functioneert en in evenwicht is. Een evenwicht dat aansluit bij de (groei)ambities van de stad en het binden van talent. Vanuit de ambitie ‘stad van twee snelheden’ willen we voldoende betaalbare huur- en koopwoningen in Eindhoven en de regiogemeenten.