Inleiding

Wij streven naar een bereikbare stad met duurzame mobiliteit: meer lopen, meer fietsen, meer gebruik van openbaar vervoer en minder motorvoertuigen. Dit geldt zowel voor het verkeer in de stad als het verkeer van en naar de stad. De uitvoering van Eindhoven op Weg, als visie op de toekomst van duurzame en slimme mobiliteit in onze stad, is hiervoor de basis. Maatregelen, gericht op het verduurzamen en innoveren van de mobiliteit, moeten leiden tot een leefbare, aantrekkelijke, gezonde (ook voor luchtkwaliteit) en (verkeers)veilige stad met een prettig vestigingsklimaat. Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de openbare ruimte door een sterke verbinding met openbare ruimte, water en groen. We willen een aantrekkelijke en leefbare stad die goed bereikbaar is, waarbij een verschuiving plaatsvindt naar meer duurzame vervoerswijzen waardoor er een verkeersveilige stad ontstaat.