Inleiding

Ruimtelijke ontwikkeling draagt bij aan de profilering en groei van de Brainport met respect voor ons erfgoed. We streven er naar om sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de stad mogelijk te maken. Daarmee ondersteunen we de doorontwikkeling van de Brainport. Hierbij proberen we slagvaardig en klantvriendelijk de ruimtelijke instrumenten (bestemmingsplannen, vergunningen) toe te passen, rekening houdend met de nieuwe rol van de overheid. Vanuit erfgoed bezien willen we de historische ontwikkeling van de stad herkenbaar houden en beschermen. Hierbij willen we van Eindhoven een leefbare stad maken die zich laat begrijpen in haar karakteristiek met een historische gelaagdheid en verscheidenheid, met verschillende gezichten en verhalen, die samen de Eindhovense identiteit bepalen. Daarnaast streven we naar het verbeteren van de woon- en leefsituatie in de actiegebieden vanuit een integraal perspectief (sociaal, economisch, veiligheid, fysiek) op het wonen en de leefomgeving.