Inleiding

Het programma duurzaamheid bestaat uit 4 prioriteiten: energie, bouwen & wonen, mobiliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Vanuit het programma wordt bewustwording en gedragsverandering in de gemeentelijke organisatie en de stad aangejaagd. Het coördinatiepunt duurzame energie jaagt projecten aan die energie besparen en duurzaam opwekken, zowel in de eigen organisatie als in de stad. Doel is duurzaamheid te laten landen in onze projecten en programma’s. Bij alle activiteiten krijgt het aspect duurzaamheid aandacht.
Daarnaast enthousiasmeren en ondersteunen wij bedrijven, de aan ons gelieerde partijen zoals woningbouwcoöperaties en de inwoners van de stad, om duurzaamheid als vertrekpunt voor hun doen en laten te nemen. Uiteraard onderzoeken wij zelf welke maatregelen wij, naast het slim verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen, aanvullend kunnen nemen in het verduurzamen van ons gemeentelijk vastgoed in het algemeen en de onderwijshuisvesting in het bijzonder.