Inleiding

Het Veiligheidsbeleid in 2016 heeft zich grotendeels gericht op de door de gemeenteraad geformuleerde veiligheidsprioriteiten, genoemd in het beleidskader Integrale Veiligheid 2014-2017. In aansluiting hierop is begin 2016 het Programma Veiligheid 2016-2017 vastgesteld. De nadruk ligt daarbij op de thema's High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen en straatroof), Risicojeugd, Overlast (waaronder woonoverlast), Veilig uitgaan en Georganiseerde Criminaliteit met als prioriteiten mensenhandel en hennepteelt.
Daarnaast is extra aandacht besteed aan de veelvoorkomende criminaliteit (auto-inbraak, fietsendiefstal, zakkenrollerij) en de criminaliteitsvormen die vanwege (het perspectief op) sterk toenemende incidenten onze aandacht vragen.