Inleiding

In 2016 is met de diverse partners (politie, OM, Belastingdienst, RIECe.d ) zowel lokaal als regionaal samengewerkt om te komen tot strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en fiscale interventies. Het doel is het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. Tevens is samengewerkt met uiteenlopende partners (Veiligheidsregio) om crisissituaties te voorkomen en verminderen.