Inleiding

Maatschappelijke opgaven overstijgen de grenzen van organisaties, domeinen en de gemeente. Het samenhangend en op maat oppakken van deze opgaven vraagt samenwerking en samenspel. niet alleen tussen de verschillende overheidslagen, maar ook tussen en met professionals en burgers. In dit collegeproduct brengen we de kosten van het bestuur en haar directe ondersteuning onder.