Inleiding

Eindhoven is een ambitieuze stad. We bevinden ons in de top van creatieve steden in de wereld, waar het fijn is om te wonen, te leven en te werken. Deze positie willen we vasthouden en versterken. Bij een aantrekkelijke stad hoort een niveau van dienstverlening met eenzelfde ambitie. Gemeentelijke diensten sluiten aan bij wat onze inwoners en ondernemers willen en verwachten. We werken samen aan de versterking van Eindhoven als een inclusieve, aantrekkelijke, innovatieve en ambitieuze stad. In 2015 is de strategie voor dienstverlening ontwikkeld onder werknaam “De Reis van de Klant”. De strategie geeft aan dat we op een andere manier omgaan met de klant. In 2016 is de strategie verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit betreft enerzijds onze eigen directe dienstverlening en anderzijds de beleving van de stad. Zo zijn er klantreizen uitgevoerd zoals reisdocumenten, huwelijken en verhuizingen, fysieke aanpassingen aangebracht op het Inwonersplein, is er met het oog op innovatie geparticipeerd in pilots, is het telefoonmenu 14040 gewijzigd en zijn formulieren en correspondentie herschreven in heldere taal.
De werknaam “De Reis van de Klant” is inmiddels gewijzigd in Graag Gedaan!
Publieke dienstverlening richt zich op:

  • Ontwikkeling en implementatie strategie voor dienstverlening volgens het programma Graag Gedaan!.
  • Uitvoering van wettelijke taken op het gebied van persoonsregistratie, persoonsinformatievoorziening en de daarmee samenhangende productverstrekking.
  • Waardebepaling in het kader van de wet Waardering Onroerende Zaken.
  • Heffing en inning van gemeentelijke belastingen, waaronder de onroerende zaakbelastingen.
  • Fysieke, digitale en telefonische dienstverlening