Inleiding

Algemene middelen zijn de inkomsten van de gemeente zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Ze zijn bedoeld voor de realisatie van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat door de gemeenteraad is vastgesteld.