Inleiding

Groen versterkt de ruimtelijke structuur van de stad, met behulp van parken, plantsoenen, wegbermen en straatbomen. We willen het recreatief gebruik van het groen faciliteren en stimuleren, natuurwaarden handhaven en waar het kan versterken. Met groen dragen we bij aan milieudoelstellingen op het gebied van luchtkwaliteit, reductie van hittestress en waterdoelstellingen op het gebied van lokaal langer vasthouden van water.
Ons doel is dat de Eindhovenaren gebruik maken van de groenvoorziening in een kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met daarin passende gebruiks- en natuurfuncties. De biodiversiteit houden we op peil.