Inleiding

Eén van de kerntaken van de gemeente is de aanleg en instandhouding van riolering. Hierdoor leven we langer, houden we droge voeten, beschermen we het milieu en leveren we een bijdrage aan een betere leefomgeving. Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht voor het grondwater en hemelwater. Om wateroverlast bij te veel of te weinig water en/of verstoring van de oppervlaktewaterkwaliteit door lozingen uit het rioolstelsel te voorkomen, wordt er extra ingezet op waterberging. Een aantal stedelijke oppervlaktewateren en het Beatrixkanaal en Eindhovens kanaal vallen onder de (onderhouds)zorg van de gemeente.