Inleiding

Doelstelling is het zorgen voor een bruikbare en mooi ogende openbare ruimte waar bewoners tevreden over zijn en zich betrokken bij voelen. Door uitvoering van diverse projecten, cyclisch- en groot onderhoud aan wegen, verlichting en civieltechnische kunstwerken is een bijdrage geleverd aan het behalen van deze doelstelling. De tevredenheid van de bewoners over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte voldoet aan de doelstellingen. De technische staat van de openbare ruimte gaat richting de doelstellingen. Voor het onderhoud van wegen is een nieuw kwaliteitsniveau vastgesteld, inclusief de bijbehorende middelen om het vastgestelde niveau te bereiken.