Inleiding

De sociale basisvoorzieningen zijn die voorzieningen, die inwoners van de stad in staat stellen om hun eigen kracht te ontplooien en in te zetten. Ze zijn toegankelijk voor alle Eindhovenaren. WIJeindhoven vraagt om een krachtige sociale basis. Dat betekent dat we de sociale basisvoorzieningen verder willen versterken (bijvoorbeeld jongerencentra en vrijetijdsaccommodaties).