Inleiding

Dit product omvat het speelveld van het sociale alledaagse leven in de stad; samenkracht. Onder samenkracht verstaan we het bij elkaar komen van vraag en aanbod tussen inwoners op sociaal gebied.