Inleiding

De sectorspecifieke concernoverhead betreft budgetten die zijn begroot binnen de bedrijfsvoeringssectoren en die toegerekend kunnen worden aan één lijnsector of domein; bijvoorbeeld voor het registratiesysteem voor de bijstand of systemen voor burgerzaken of grondzaken.