Inleiding

Overhead kan op verschillende manieren worden gedefinieerd. De algemene overhead of bedrijfsvoeringskosten bestaan traditioneel uit personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering, huisvesting, inkoop en juridische zaken. Het gaat dan om de algemene overheadkosten. Deze kosten werden voorheen via een algemene verdeelsleutel (per fte) verdeeld over de hele organisatie. Deze overheadkosten zien we als onvermijdelijke, onontkoombare concernbrede overhead en werkplaatsgebonden overhead.